ערכת המחשה 'שימושי העץ'

בערכה 8 תמונות צבעוניות בגודל A4 הממחישות את התועלת שבעץ בעבר ובהווה.

 

34.00 

כניסה לחשבון